çötkə

çötkə
is. <rus.> köhn. Dördbucaqlı çərçivədə eninə taxılmış millərə keçirilən aşıqlardan ibarət sadə hesablama aləti; sayğac. Xozeyin dinməz-söyləməz çötkəni götürüb, çaqçuq hesab elədi. S. M. Q.. <Hesabdar> çötkə dənələrini tərpətdi, dənələr millərdə fırlanaraq şıq-şıq şıqqıldadı. S. R.. Çötkəyə vurmaq (salmaq) – çötkədə hesablamaq. <Əsgər:> Rəsul oxumur, atamız da gündə beş yol dəftəri çıxardıb qoyur qabağına, vurur çötkəyə. N. V.. Əgər durub yaxşı hesab eləsək və çötkəyə salıb tərəziyə vursaq, görərik ki, müsəlmanlar on bir ayın müddətində yeyib-içməyə xərclədiklərindən çox artıq bircə ramazan ayında yeyibiçməyə xərcləyirlər. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Pieter Bas Kwak — (born July 28 1983 Winterswijk, The Netherlands), also known under the pseudonym Darth, was one of the first Dutch professional cyberathletes. During his career he was the most internationally successful Dutch player of the team based first… …   Wikipedia

  • hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pürtük — (Oğuz) toz. – Kepqamın üsdündəki pürtükləri çötkə ilə təmizlə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çaq-çuq — təql. Çaqqaçaq, çaqqıltı, çaqçaq səsi. Xozeyin dinməz söyləməz çötkəni götürüb, çaq çuq hesab elədi. S. M. Q.. ◊ Çaq çuq eləmək dan. – xırda alver və ya xırda bir işlə məşğul olmaq. <Məşədi Məmməd:> Köhnə paltar alıb satıram. <Səməd:> …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durulamaq — f. dan. Aydınlaşdırmaq, müəyyənləşdirmək. O, çötkəni qabağına çəkdi, çırt yoxuşa, çırt enişə, haqq hesabı durulayıb aydınlaşdırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sayğac — is. 1. Bir şeyi hesablamaq üçün xüsusi quruluşlu cihaz, alət. Elektrik (qaz) sayğacı (işlənən elektrikin, suyun, qazın miqdarını hesablayan cihaz). Taksi sayğacı (taksilərdə gedilmiş yolun məsafəsini və haqqını göstərən cihaz). 2. Dördkünc… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əvvəl-axır — z. Gec tez. Bilirdim ki, əvvəl axır başıma; Gətirəcək qalmaqalı gözlərin. Q. Z.. <Əsgər:> Əvvəl axır çötkə gələcəkdir. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”